Ako stiahnúť xml a pdf v TATRA BANKE?

BEZPEČNOSŤ: vždy si ručne napíšte webovú adresu banky www.tatrabanka.sk, nikdy
neklikajte na odkazy alebo nájdené výrazy (môže sa jednať o podvod), pred zadaním
prihlasovacích údajov si vždy skontrolujte či je stránka skutočne Vašej banky, nikdy sa
neprihlasujte na verejne dostupných (voľných wifi) a nakoniec ale asi najdôležitejšie NIKDY
nedávajte svoje prihlasovacie údaje iným osobám a pri zadávaní dajte pozor aby sa Vám nikto
nepozeral „cez rameno“.


 .XML
Prihlásenie do IB (Internet banking) > Produkty > Účty > (požadovaný účet) na konci riadka
tri bodky > klik > Výpis do účtovníctva > zvoľ obdobie (01. XX. – 31.XX._v prípade kratších
mesiacov posledný deň v mesiaci); číslo výpisu: (označenie mesiaca za ktorý je výpis, napr. 8
– august), Formát výpisu: XML – camt. 053 SK štandard > odoslať > potvrdiť > zatvoriť >
schránka správ (napravo hore obálka) > klik > Správy > Výpis do účtovníctva > 2-klik > „tu
si preberte výpisy“ > výpis nájdete v stiahnutých súboroch v počítači
.PDF Prihlásenie do IB (Internet banking) > Produkty > Účty > (požadovaný účet) na konci
riadka tri bodky > klik > Mesačný výpis v PDF > zvoľ obdobie > 2-klik > (výpis nájdete v
stiahnutých súboroch v počítači)